Contact

Het Sociaal Fonds OCW is gevestigd in Nieuw-Lekkerland.

De administratie van het SFOCW is ondergebracht bij Verkerk en Vos Administraties en Nalatenschappen BV
Verkerk en Vos Administraties en Nalatenschappen BV is gevestigd in Nieuw-Lekkerland
Bezoekadres Stichting SFOCW,   Lekdijk 297,   2957 CL   Nieuw-Lekkerland
Telefoon: 0184-684441,   Postbus 15,   2957 ZG   Nieuw-Lekkerland
E-mail: info@sfocw.nl,   Rekeningnummer: NL96 INGB 0000 5997 89
Openingstijden van de administratie SFOCW:
Maandag en woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Voor alle vragen betreffende deelnemer worden en voor financiële hulp kunt u gebruik maken van onderstaand formulier

ManVrouw
Geboortedatum
Voornaam
Achternaam
Woonplaats
Postcode
Straatnaam
Huisnummer
Emailadres
Telefoon
Werkzaam of gepensioneerd bij
Personeelsnummer (n.v.t. voor gepensioneerden)
Vragen of opmerkingen