Het Sociaal Fonds OCW is gevestigd in Nieuw-Lekkerland.

De administratie van het SFOCW is ondergebracht bij Verkerk en Vos Administraties en Nalatenschappen BV
Verkerk en Vos Administraties en Nalatenschappen BV is gevestigd in Nieuw-Lekkerland
Bezoekadres Stichting SFOCW,   Lekdijk 297,   2957 CL   Nieuw-Lekkerland
Telefoon: 0184-684441,   Postbus 15,   2957 ZG   Nieuw-Lekkerland
E-mail: info@sfocw.nl,   Rekeningnummer: NL96 INGB 0000 5997 89
Openingstijden van de administratie SFOCW:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur