Het Sociaal Fonds OCW is gevestigd in Voorburg.

De administratie van het SFOCW is ondergebracht bij Fidinda CBM BV.
Fidinda CBM BV is gevestigd in Sliedrecht.
Bezoekadres Stichting SFOCW: Krommestoep 1 – D, 3361 CH  Sliedrecht.
Postbus 15, 2957 ZG   Nieuw-Lekkerland
Telefoon: 0184-684441,
E-mail: info@sfocw.nl,
Rekeningnummer: NL96 INGB 0000 5997 89

Openingstijden van de administratie SFOCW:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur