Uit de praktijk

Bij welk soort problemen kan het Fonds helpen?

Bij welk soort problemen kan het Fonds helpen

Vanuit de Statuten:
Voor de toekenning van een lening moet er sprake zijn van een sociaal/financiële noodsituatie. Ook moet worden bekeken of een lening via de gebruikelijke kanalen, bijvoorbeeld lenen bij een bank, tot de mogelijkheid behoort. Uit de gegevens, die aangeleverd moeten worden aan het Sociaal Fonds, moet blijken of er voldoende aflossingscapaciteit is in het budget van de aanvrager.

Voorbeelden

Mevrouw, deelnemer aan het Sociaal Fonds OCW, is verwikkeld in een echtscheiding en woont tijdelijk met haar twee schoolgaande kinderen bij familie. De woning moet verkocht worden en naar het zich laat aanzien met verlies. De ex-partner woont in de woning en hij en de aanvrager betalen ieder de helft van de hypotheek. Gevraagd wordt om een lening om daarmee de kosten van de advocaat en een openstaande lening te betalen.

Een werknemer doet een aanvraag bij het Sociaal Fonds. De deurwaarder staat op de stoep vanwege huurachterstand. Huisuitzetting dreigt. Daarnaast is er een groot aantal kleine schulden. Vanwege het spoedeisende karakter wordt de huurachterstand direct betaald. Het bestuur van het SFOCW zal dan een lening verstrekken. Hierdoor zal de werknemer binnen een redelijke termijn weer schuldenvrij zijn.

Een werknemer raakt in financiële problemen doordat de partner invalide is geworden. Er zijn veel extra kosten gemaakt voor een noodzakelijke verbouwing van de woning deze kosten worden betaald met het spaargeld van het stel. Helaas is er nu geen geld meer over voor een noodzakelijke aanpassing aan de auto. Het Sociaal Fonds kan besluiten om een gift of een lening te verstrekken.

Een gepensioneerde deelnemer moet vanwege gezondheidsklachten en toenemende beperkingen verhuizen naar een aangepaste woning. De verhuiskosten kan hij betalen vanuit zijn spaargeld. Helaas is er nu geen geld meer voor een nieuw bed. Het Sociaal Fonds kan besluiten om de deelnemer te helpen door middel van het verstrekken van een gift.