Aanvraag

Met dit formulier kunt u financiële ondersteuning bij het Sociaal Fonds aanvragen, bijv. door middel van een renteloze lening. Na het verzenden komt het door u ingevulde formulier bij de administratie van het fonds. Deze zal contact met u opnemen voor aanvullende informatie. De verzamelde informatie wordt dan ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Bij urgente financiële problemen kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie (http://www.sfocw.nl/contact/).

Aanvrager

ManVrouw
Geboortedatum
Voornaam
Achternaam
Woonplaats
Postcode
Straatnaam
Huisnummer
Emailadres
Telefoon
Personeelsnummer (n.v.t. voor gepensioneerden)
Aanvrager is deelnemer van het Sociaal fonds
NeeJa
Werkzaam of gepensioneerd bij
Partner

Naam partner
Geboortedatum ManVrouw
Inwonende kinderen

Naam /Geboortedatum / Schoolgaand of werkend

Geef in een korte omschrijving weer waarvoor de hulp van het fonds wordt ingeroepen