Aanvraag

Met dit formulier kunt u financiële ondersteuning bij het Sociaal Fonds aanvragen, bijv. door middel van een renteloze lening. Na het verzenden komt het door u ingevulde formulier bij de administratie van het fonds. Deze zal contact met u opnemen voor aanvullende informatie. De verzamelde informatie wordt dan ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Bij urgente financiële problemen kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie (0184 – 684441). Voor verdere contactgegevens zie Contact.

  Aanvrager

  Geboortedatum

  Voornaam

  Achternaam

  Woonplaats

  Postcode

  Straatnaam

  Huisnummer

  Emailadres

  Telefoon

  Personeelsnummer (n.v.t. voor gepensioneerden)

  Aanvrager is deelnemer van het Sociaal fonds
  NeeJa

  Werkzaam of gepensioneerd bij

  Partner

  Naam partner

  Geboortedatum

  Inwonende kinderen

  Volledige Naam / Geboortedatum / Schoolgaand of werkend

  Geef in een korte omschrijving weer waarvoor de hulp van het fonds wordt ingeroepen