Met dit formulier kunt u financiële ondersteuning bij het Sociaal Fonds aanvragen, bijv. door middel van een renteloze lening. Na het verzenden komt het door u ingevulde formulier bij de administratie van het fonds. Deze zal contact met u opnemen voor aanvullende informatie. De verzamelde informatie wordt dan ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Bij urgente financiële problemen kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie (http://www.sfocw.nl/contact/).

  Aanvrager

  ManVrouw
  Geboortedatum
  Voornaam
  Achternaam
  Woonplaats
  Postcode
  Straatnaam
  Huisnummer
  Emailadres
  Telefoon
  Personeelsnummer (n.v.t. voor gepensioneerden)
  Aanvrager is deelnemer van het Sociaal fonds
  NeeJa
  Werkzaam of gepensioneerd bij
  Partner

  Naam partner
  Geboortedatum ManVrouw
  Inwonende kinderen

  Naam /Geboortedatum / Schoolgaand of werkend

  Geef in een korte omschrijving weer waarvoor de hulp van het fonds wordt ingeroepen