Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: dhr. mr. C.E.P. Huijnen
Plv. voorzitter: dhr. R. Bruyn van Rozenburg
Secretaris: mw. Th.E.M. van Zwieteren
(E-mail: secretarissfocw53@gmail.com)
Penningmeester: dhr. K.L. Valkenburgh
Plv. penningmeester: mw. E.M.G.M. van Eijck
Leden:
mw. E.M.W. van Outersterp,
mw. A. van Wezel