Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: dhr. mr. C.E.P Huijnen
Plaatsvervangend voorzitter: dhr. R. Bruyn van Rozenburg
Secretaris: mw. Th.E.M. van Zwieteren
Plaatsvervangend secretaris: vacature
Penningmeester: dhr. K.L. Valkenburgh
Plaatsvervangend penningmeester: mw. E.M.G.M van Eijck-Udo

Leden:
Mw. E.M.W. van Outersterp
Mw. A. van Wezel

E-mailadres: bestuursfocw@gmail.com