Home

Welkom op de website van het Sociaal Fonds OCW

Wat doet het Sociaal Fonds OCW

Het Sociaal Fonds OCW biedt financiële hulp aan deelnemers die door omstandigheden in sociale en financiële moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen.

Hoe werkt het Sociaal Fonds

Aanvragen voor hulp worden voorgelegd aan het bestuur van het Sociaal Fonds. De aanvragen worden in behandeling genomen wanneer er op geen andere manier in hulpverlening kan worden voorzien. Uitsluitend het bestuur beslist of er hulp wordt geboden. Die hulp omvat dan een renteloze lening of een gift, of een combinatie daarvan. Aan een lening is een aflossingsverplichting verbonden. Wanneer het bestuur vindt dat er sprake is van een complexe schuldproblematiek, kan mogelijk een verdergaande vorm van schuldhulpverlening worden geboden.

Hoe kan men deelnemer worden

Inschrijving als deelnemer staat open voor medewerkers van instellingen zoals vermeld in het overzicht. De minimale bijdrage van een deelnemer is  2 euro per maand, maar een vrijwillige hogere bijdrage verruimt uiteraard de mogelijkheden van het fonds.

Na pensionering kan men deelnemer blijven.

Wanneer zou je een beroep op het Sociaal Fonds kunnen doen

Denk aan de situatie waarin je niet meer in staat bent om je vaste lasten, zoals huur, gas en elektra, en water te betalen. Terwijl je ook schulden hebt en niet meer bij je bank kunt aankloppen omdat je daar al een hoge lening hebt.

Als deelnemer aan het Sociaal Fonds kan je om een voorziening vragen als je in ernstige financiële en sociale problemen zou raken. En dat kan écht iedereen overkomen.

Nieuwsberichten 2024
  1. Korte terugblik op de jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur met de commissie van advies
  2. Jaarvergadering van bestuur en commissieleden op 23 mei 2024
  3. Oproep voor nieuwe commissieleden
  4. Bedankt voor de giften in 2023

     ⇨ Lees verder

 

Deelnemer worden?

 

Klik hier voor het formulier