Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: dhr. Mr. C.E.P. Huijnen
Plv. voorzitter: dhr. C.A.M. Klein
Secretaris: mw. Th.E.M. van Zwieteren
(E-mail: theavanzwieteren@gmail.com)
Penningmeester: dhr. C.E. Versteeg
Plv. penningmeester: dhr. K.L. Valkenburgh
Leden:
mw. E.M.G.M. van Eijck,
mw. A. van Wezel
dhr. R. Bruyn van Rozenburg